Nieuws & Blog

Maart 2019
Aangezien het doel is bereikt, is de Vereniging CPO Veenendaal-Oost met ingang van 1 maart 2019 ontbonden. De Algemene Ledenvergadering heeft daartoe in januari 2019 unaniem het besluit genomen.

September 2018
Op 13 en 14 september zijn de zes woningen van het zuidelijk perceel opgeleverd. In de week daaraan voorafgaand heeft een vooroplevering plaatsgevonden.
Daarmee zijn alle woningen van het CPO-project opgeleverd en kunnen bewoond gaan worden door de leden/kopers.

Augustus 2018
De bouwvakvakantie begon voor Ter Steege op 30 juli en eindigde op 27 augustus. Vakantie voor velen dus, maar klustijd voor de leden van de bouwnummers 1-8. De hitte speelde parten, maar was te verdragen door de vloerkoeling in de woningen.
Vanaf 15 augustus verhuisden verschillende leden naar hun nieuwe woning aan de Lisdodde.
De zomer van 2018 is daarmee een meer dan gedenkwaardige zomer!

Juli 2018

In de week van 23 tot en met 25 juli zijn de eerste acht woningen opgeleverd! Ter Steege heeft zijn uiterste best gedaan deze woningen vóór de bouwvakvakantie op te leveren en dat is gelukt!
Een week voor de oplevering heeft een voorschouw plaatsgevonden.
De andere zes woningen zullen in de week van 10 september worden opgeleverd.

Juni 2018
De nutsaansluitingen – het probleemkindje bij nieuwbouwprojecten -zijn gelukkig op tijd aangelegd!

Begin juni bracht de bouwer Ter Steege het goede nieuws dat met 99% kans de eerste acht woningen net voor de bouwvakvakantie, in de week van 23-26 juli, zullen worden opgeleverd. De andere zes volgen eind september. Er zijn nog enkele risico factoren, maar als die zich niet verwerkelijken, kunnen de opleveringen plaatsvinden.
Het nieuws werd met grote opluchting ontvangen, na toch spannende maanden met de vraag, door alle onzekerheden in de bouw op dit moment, of het bouwproces conform planning zou verlopen.
De kopers van de bouwnummers 1 t/m 8 kunnen hun vakantie nu een goede besteding geven!

Mei 2018
Op woensdag 2 mei hebben we, samen met de mannen van Ter Steege, het bereiken van het hoogste punt gevierd. We hebben als vereniging de mannen van Ter Steege getrakteerd op bier (Grolsch!) en friet en dat vond een goede weg in dorstige kelen en knorrende magen!
Het was prachtig weer zodat we met z’n allen lekker buiten in de zon konden zijn.
Voor de meesten van ons was het de eerste keer dat we ook een kijkje konden nemen in onze woningen en een idee konden krijgen van de afmetingen.
Het was een meer dan geslaagd feest!
En dan nu op naar de opleveringen!


April 2018
De metselaars zijn maandag 16 april begonnen met het metselen van de gevelstenen bij de bouwnummers 1 t/m 8.

Op 10 en 11 april zijn de kappen geplaatst op de bouwnummers 1 t/m 8 en in de week van 16 april ook op de bouwnummers 9 t/m 14! Daarmee is het hoogste punt bereikt.
We vieren het met Ter Steege op 2 mei met pannenbier en patat.

Hoogste punt Noordelijk perceel
Hoogste punt Zuidelijk perceel

Maart 2018
Eind maart zijn de vloeren van de 2e verdieping bij de bouwnummers 1 tot en met 8 gereed gekomen. De bouwnummers 9 tot en met 14 lopen iets achter in verband met de logistieke planning, maar ook daar vordert de bouw.

Bouwnummers 1 t/m 8: de vloer van de 2e verdieping is gelegd!
De vorderingen bij de bouwnummers 9 t/m 14

Februari 2018

De begane grond vloeren zijn gelegd!
De lijmploeg is met het lijmen van de muren begonnen, maar door de vorst en koude met ook overdag temperaturen onder nul graden kon er niet doorgewerkt worden de laatste week van februari.
Hopelijk komen de temperaturen weer snel boven nul graden, want dan kan de bouw weer voortgaan!

De begane grond vloeren zijn gelegd!
 
 

Januari 2018

Vrijdag 19 januari vond het feest Start Bouw plaats in het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.
De CPO-Vereniging vierde dit samen met particuliere zelfbouwers, die ook op eiland F een kavel hebben gekocht.
Na de toespraken van wethouder Arianne Hollander, de voorzitter van de CPO-Vereniging Annelies Kraaiveld en Arjan van ’t Hul als directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen BV (de bouwer van de CPO-woningen), werd de eerste handeling verricht door de wethouder. Met een druk op de rode knop en vergezeld van een knallende confettieregen, onthulde zij het bord dat het officiële startsein inluidde van de bouw van wooneiland F.
Daarna was er gelegenheid om te toasten en voor de genodigden om met elkaar kennis te maken als toekomstige buren.

Jeroen Feskens, de ambtenaar van de gemeente die het aanspreekpunt was voor het CPO, mocht als dank voor zijn inzet en betrokkenheid voor de realisatie van het CPO-project (symbolisch) de eerste steen leggen. De steen zal, als het moment daar is, worden ingemetseld in de voorgevel van bouwnummer 6.

Vrijdag 19 januari 2018: het bestuur biedt Jeroen Feskens de eerste steen aan
(v.l.n.r.: Jeroen Feskens, Peter Visser, Annelies Kraaiveld, Marit de Koning)

Donderdag 11 januari 2018, 10.15 uur: start bouw! De eerste paal wordt geboord!

 

December 2017

Start bouw is vastgesteld op 10 januari 2018.

Op 20 en 27 december hebben de eerste 8 eigendomsoverdrachten plaatsgevonden. In januari 2018 volgen de andere 6.

De grond is officieel op 1 december bouwrijp opgeleverd.

November 2017

Op 30 november kwam het bericht dat de grond op 1 december definitief bouwrijp wordt opgeleverd. De bouwwerkzaamheden op wooneiland F kunnen dus starten.

Onze bouw zal starten in week 2 van januari a.s. Het feest dat ter gelegenheid daarvan wordt gegeven voor zowel het CPO als voor de particuliere zelfbouwers wordt gehouden op vrijdag 19 januari vanaf 15.00 uur. De uitnodigingen daarvoor zullen in december worden verstuurd.

De omgevingsvergunning die op 22 september jl. is verleend, is onherroepelijk geworden. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen onze bouwplannen.

Oktober 2017

De oplevering van de bouwrijpe grond is uitgesteld van 15 november tot (vooralsnog) 1 december – ijs en weder dienende. Dat leidt ertoe dat de bouw niet eerder kan starten dan in de tweede week van januari 2018, omdat de heier die stond ingepland voor week 45, niet kan starten in week 48.
Ter Steege heeft een andere heier gevonden die – gelukkig al – in week 2 zijn werkzaamheden kan beginnen.

Op 11 oktober heeft het bestuur namens de Vereniging de koopovereenkomst ondertekend voor de aankoop van de grond van de gemeente.

V.l.n.r. Annelies (voorzitter), Peter (penningmeester), Marit (secretaris) namens het CPO en Janneke (gemeente) en ondertekenaar namens de gemeente Jeroen

Op het beeldscherm is een deel van de te bouwen woningen geprojecteerd 

Op Wooneiland F zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken in volle gang.

Bouwrijp maken zuidelijk perceel
Bouwrijp maken noordelijk perceel

 

 

 

 

 

September 2017

Op 22 september heeft de gemeente Veenendaal de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de 14 woningen.

Op 15 september is de laatste woning definitief (onder voorbehoud van bouwen) verkocht.

Augustus 2017

Op 30 augustus heeft de Algemene Ledenvergadering de overeenkomst tot aankoop van de grond voor de bouw van de 14 woningen goedgekeurd. De overeenkomst zal worden getekend zodra de omgevingsvergunning is verleend.

Op 24 augustus heeft de gemeente aangekondigd om de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning te verlengen tot ten hoogste 20 oktober 2017.

Juli 2017

Op 14 juli is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 14 rijwoningen in de Veenderij ingediend bij het Omgevingsloket van de Gemeente Veenendaal.

Op 10 juli zijn 13 van de 14 koop-/aannemingsovereenkomsten onherroepelijk geworden. Daarmee zijn 13 van de 14 woningen definitief verkocht (onder voorbehoud).

Juni 2017

Op 14 juni heeft de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden benoemd: Marit de Koning en Peter Visser. Het bestuur bestaat nu weer uit drie leden: Peter als penningmeester, Marit als secretaris en Annelies als voorzitter.

De termijn voor het regelen van de hypotheken eindigde op 12 juni. Door met name drukte bij de hypotheekverstrekkers is het slechts 6 van de 14 leden gelukt om op tijd de financiering rond te krijgen; 8 leden moesten uitstel vragen van de termijn om een beroep te kunnen doen op de ontbindende voorwaarde en hebben dat van Ter Steege gekregen tot 10 juli.

Mei 2017

Op 18 mei is het Definitief Bebouwingsvoorstel in de bijeenkomst van het Planteam van OVO goedgekeurd en op 26 mei heeft het CPO de goedkeurende verklaring daarover ontvangen.

April 2017

Op woensdag 12 april hebben de 14 leden van de Vereniging CPO Veenendaal-Oost de koop-/aannemingsovereenkomst getekend met Ter Steege Bouw en Vastgoed Rijssen BV.

Arjan van ’t Hul tekende als directeur van Ter Steege de 14 overeenkomsten in tweevoud.

Nadat alle overeenkomsten ondertekend waren, hebben wij getoast op onszelf als toekomstige eigenaren van een prachtige en betaalbare woning en op Ter Steege als bouwer van die woningen.

Als alles verloopt zoals gepland, kan de bouw begin november starten.

De trotse toekomstig eigenaren van de woningen in het CPO
Arjan van ‘t Hul en de toekomstig eigenaren van bouwnummer 1 aan de ‘tekentafel’

 

 

 

 

 

Het was een goed moment voor Gerda Reijn om haar bestuurslidmaatschap als secretaris neer te leggen. De dubbele taak van een full time baan en de werkzaamheden voor de vereniging was een zware klus om te klaren en nu zo’n mijlpaal is bereikt, schept dat ruimte voor haar om een stap terug te doen. Zonder de inzet van Gerda was het CPO niet tot stand gekomen. De vereniging heeft haar met het symbolisch cadeau van een boeket bloemen hartelijk bedankt, want wat zij heeft gedaan en betekend voor de vereniging is onbetaalbaar. Haar inzet heeft er voor haar en haar echtgenoot gelukkig wel toe geleid dat ook zij trotse eigenaren gaan worden van één van de woningen in het CPO.

Maart 2017

Op 2 maart hebben de directeur Arjan van ’t Hul van Ter Steege Bouw en Vastgoed Rijssen BV en het bestuur van de Vereniging de bouwteamovereenkomst ondertekend. De Vereniging heeft TSBV BV daarmee de opdracht gegeven voor de bouw van 14 woningen voor het CPO.

Februari 2017

Op 15 februari is de overeenkomst door de gemeente en de vereniging ondertekend, waarbij de twee kavels op wooneiland F ten behoeve van de te bouwen 14 woningen van het CPO formeel en officieel zijn gereserveerd.

Op 6 februari is het Aangepaste Voorlopig Ontwerp ingediend en op 13 februari heeft de Supervisor bevestigd dat dit Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd.

Januari 2017

Op 18 januari heeft een informatieavond plaatsgevonden in het i-centrum. Er was hard gewerkt om voorlopige prijzen en beelden van de te bouwen woningen te kunnen tonen.

Er werden voor de aanwezige geïnteresseerden presentaties gegeven door de architect die een toelichting gaf op het uiterlijk van de woningen, door Ter Steege, de bouwer van de woningen en door de voorzitter van de Vereniging.

Het doel van deze avond was om leden te werven die toekomstig koper/eigenaar/bewoner willen worden van één van de te bouwen woningen in het project.

De avond heeft aan zijn doel beantwoord. Er hebben zich nieuwe enthousiaste aspirant leden aangemeld!

December 2016

Op 14 december 2016 is in de Rijnpost een artikel gepubliceerd over het CPO.

Op 8 december 2016 is het voorlopig ontwerp van de te bouwen woningen in ons CPO besproken in de Planteambijeenkomst met de Supervisor. Met de gegeven aanwijzingen heeft de architect Hilbert Oosterveen een artist impression gemaakt van de te bouwen woningen op het Noordelijk perceel. Vervolgens hebben we met de bouwer Ter Steege Bouw en Vastgoed Rijssen BV een voorlopige prijsberekening gemaakt en samen met de artist impression kunnen we nu tonen ‘Wat we willen gaan bouwen’ – zie dan ook de nieuwe pagina!

November 2016

Op 28 november heeft Hilbert Oosterveen, architect bij de Palazzogroep te Holten, namens het CPO een voorlopig schetsontwerp ingediend bij de gemeente Veenendaal. Het schetsontwerp geeft een impressie van de te bouwen woningen, waaronder de gevels, inclusief daken, ramen, voordeuren en kleuren baksteen, van hoe de woningen op de kavels staan en wat de afmetingen zijn.  Op 8 december zal het voorlopig schetsontwerp worden besproken en zal de Supervisor van OVO beoordelen of het voorlopig ontwerp voldoet aan de beeld- en kwaliteitseisen die in het Beeld- en Kwaliteitsplan voor eiland F zijn gesteld.

Op 5 november heeft het bestuur na een lange en zorgvuldige procedure besloten om verder te gaan praten met één geselecteerde conceptbouwer met het doel om met hem een bouwteamovereenkomst aan te gaan, opdat deze bouwer de woningen voor het CPO zal gaan bouwen.

De eerste bespreking heeft plaatsgevonden en we streven ernaar om medio december de besprekingen afgerond te hebben.

Oktober 2016

Op 5 oktober heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging een bestuur gekozen. In de nog weidse natuur van wat “ons” wooneiland gaat worden, staken zij symbolisch de schop in de grond.

blog-2

v.l.n.r. Gerda als secretaris, Annelies als voorzitter en Gerard als penningmeester

September 2016

Op 30 september is de notariële akte gepasseerd waarbij de Vereniging CPO Veenendaal-Oost officieel is opgericht.

De vereniging heeft een nieuw professioneel begeleider aangetrokken in de persoon van Frank Swager van In Verstek.  Met zijn aanstekelijke enthousiasme en met de door hem ruim opgedane ervaring in Veenendaal-Oost en kennis van de bouwwereld, is Frank een aanwinst voor de groep en voor het welslagen van het CPO.

Zoals de foto hieronder laat zien vinden werkzaamheden plaats om de grond in de Veenderij bouw- en woonrijp te maken. De planning is dat rond de zomer van 2017 de grond bouwrijp wordt opgeleverd.

nieuws-n-blog-1

Op 6 september heeft een eerste gesprek met de gemeente Veenendaal plaatsgevonden over de (ver)koop van de grond. De informatie die dit gesprek heeft opgeleverd wordt gebruikt om een voorlopige planopzet te maken.

Augustus 2016

Het CPO is doende om de fundamenten te leggen.
a) Het heeft een keuze gemaakt uit drie organisaties voor professionele begeleiding om ons het gehele traject bij te staan met kennis en ervaring en deskundigheid en ons te adviseren in het bouwproces, waar we zelf geen verstand van hebben.
b) Notariskantoor Vinke is doende ontwerp statuten op te stellen voor de op te richten Vereniging CPO Veenendaal-Oost. Zodra de vereniging formeel en officieel is opgericht gaan de leden een deelnemersovereenkomst aan met de nieuwbakken vereniging.
c) Er is een interne organisatie opgezet. Zo is een voortrekkersgroep gevormd die de kar zal trekken totdat er een officieel bestuur zal zijn geïnstalleerd. Ook wordt handen en voeten gegeven aan de interne en externe communicatie. We vergaderen regelmatig, tot nu toe één maal per week, want er is veel te doen.
d) Het echte werk heeft een aanvang genomen. Uit een longlist van conceptbouwers is een shortlist geselecteerd en de bouwers op deze shortlist zullen worden uitgenodigd voor een presentatie in oktober waarin zij mogen tonen wat zij voor het CPO kunnen betekenen.
e) Begin september zullen de gesprekken met de gemeente starten over de afname van de grond en over de overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden, in de verwachting dat dit in november uitmondt in een optieovereenkomst tussen vereniging en gemeente.

Juli 2016
Op 1 juli is het CPO van start gegaan!